Privacyreglement

Ik respecteer jouw persoonsgegevens en draag er zorg voor dat persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt of die ik anderszins verkrijg, vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt daarom ook alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).