Kanker op het werk…moet ik me hier op voorbereiden??

Nadat ik zelf kanker kreeg, merkte ik wat een beladen gespreksonderwerp kanker is op de werkvloer. En waarom eigenlijk? Wat maakt dat het lastig is om over te praten? Waarom gaan we het uit de weg? Mijn ervaringen ben ik gaan delen in workshops over werk & kanker. Om zo een bijdrage te leveren dat kanker een normaal gespreksonderwerp wordt op de werkvloer. Ik gun iedere medewerker die geraakt is door kanker een leidinggevende die weet om te gaan met een dergelijke situatie.

Deze workshops zijn bedoeld voor leidinggevenden, HR-adviseurs en zorgprofessionals zoals bedrijfsartsen en work life coaches. In een halve dag hoor je de ontwikkelingen rondom werk & kanker en krijg je tips over jouw rol in de verschillende fases van de ziekte. Zo ben je voorbereid als je op de werkvloer met kanker te maken krijgt.

Je kwetsbaar opstellen heeft ook zo z’n voordelen
Wat mij raakt in de workshops is de openheid van de deelnemers en het kwetsbaar opstellen. Dat de deelnemers soms ook niet weten hoe om te gaan met de situatie. Ik vertel mijn eigen ervaringen over kanker gerelateerd aan mijn werk en zet de deur open om vragen te stellen. Maar ook om eigen situaties te bespreken. Of te toetsen hoe ik tegen een bepaalde situatie aan kijk. Met eerlijk durven zeggen dat je de situatie lastig vindt en hierbij ondersteuning nodig hebt, zet je een grote stap voorwaarts. En die hulp vragen ben je eigenlijk ook verplicht naar de medewerker toe die geraakt is door kanker.

Oh help, wat moet ik zeggen…
Dat denken we vaak wel, maar dit hard op zeggen doen we dan weer niet zo makkelijk. We moeten ‘iets’ zeggen of oplossen. Waarom eigenlijk? Je hoeft niet altijd direct een antwoord te hebben of de situatie op te lossen. Geef gerust aan dat de situatie je raakt en dat je er de volgende dag op terug komt. Dat is niet erg.

Zakelijk of menselijk…of toch zakelijk?
Hoe stel je je nou op in een situatie waarin je te maken hebt met kanker? Je begrijpt je medewerker volkomen maar hebt ook een afdeling te runnen. Die twee kunnen best samengaan. We zijn geneigd om bij ziekte het werk als eerste de deur uit te doen. Dat dat voor sommige zieke medewerkers helaas niet anders kan, kun je je voorstellen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Kijk samen naar dat wat er wél kan. Zorg voor een goede mix tussen het zakelijke en het menselijke aspect. Vraag je medewerker wat hij of zij nodig heeft en hoe jij daarbij kunt ondersteunen.

Communicatie heeft alleen maar voordelen
Geen aannames doen, opvragen wat je medewerker nodig heeft en goede afspraken maken. Een goede onderlinge afstemming bevordert het proces van je medewerker. Wist jij trouwens dat de wijze waarop het eerste contact gaat, bepaalt hoe het verdere proces verloopt?

Wat maakt kanker anders?
Je wordt bij kanker over het algemeen ziek van de behandelingen. Je start fit aan je behandelingen en als deze klaar zijn, ben je volledig onderuitgehaald. Dat is anders dan bij andere ziektes. Daarnaast kent kanker vele vormen en behandelmogelijkheden. Best complex dus en goed om je te realiseren dat een uniform stappenplan voor re-integratie eigenlijk onmogelijk is.

Doe vooral normaal
Laten we afspreken dat ook kanker een gewoon gespreksonderwerp is op de werkvloer. Dat het niet uitmaakt of je griep hebt, een burn out, een andere ziekte of kanker. Blijf met elkaar in gesprek. Het is niet erg als je een keer niet weet wat je moet zeggen. Zeg dát dan. Maar negeer het onderwerp, en dus de ander die geraakt is door kanker, niet!